Phổ Đông 
HOÀNG GIA TỘC

TRUNG ĐÔNG

PHÚ THƯỢNG

HUẾ

Nguồn Gốc

Theo gia phả, dòng họ Hoàng Đình nguyên gốc tại xã Đơn Phố, Huyện Trực Lộc, Phủ Đức Hóa, Tỉnh Nghệ An.

Căn cứ theo tài liệu lịch sử và các chức tước ghi trong gia phả, Tổ Tiên Họ ta đã làm quan theo chân Chúa Nguyễn trong phong trào Nam Tiến xây dựng Đàng Trong, đem con cháu vào Thuận Hóa dựng nghiệp khoảng thế kỷ 17 / 1660, khai khẩn đất hoang, tạo lập ruộng vườn và cuối cùng định cư tại Nam Phổ Đông Xã, thuộc Tổng Dương Nổ, Huyện Phú Vang, Phủ Thừa Thiên, địa phương mà hiện con cháu họ ta đang sinh sống.

Sau này địa phương này đổi thành Thôn Trung Đông, thuộc Xã Phú Thượng, Quận Phú Vang, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên. Hiện tại, địa phương trực thuộc Phường Phú Thượng, Thành Phố Huế.Văn Hóa

TRUYỀN THỐNG - LỄ NGHĨA - PHƯƠNG CHÂM

Thành viên dòng họ luôn ghi nhớ ân đức Tiền Nhân, cố gắng giữ gìn truyền thống, luôn luôn học hỏi cầu tiến để dòng dõi họ Hoàng ngày mỗi thêm rạng rỡ.

Dùng lễ nghĩa để biểu hiện lòng thành kính thờ phụng Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ.

Lấy Nhân, Đức, Trí, Tín để xử thế; lấy Hòa, Nhẫn làm phương châm, trên hòa dưới thuận, nhường nhịn lẫn nhau, nhất thể đồng tâm, xây dựng gia đình vẹn toàn hiếu hạnh, bồi đắp tương lai con cháu bền vững hầu làm gương cho đời sau noi theo.

 

 

Việc Họ

Mỗi năm vào ngày 10 tháng Tư âm lịch, bà con họ hàng khắp nơi về Phường Phú Thượng, Thành Phố Huế tham dự Việc Họ.

Nhấn vào đường link dưới đây để biết thêm chi tiết:

Việc Họ

© Copyright. All rights reserved - Hoàng Tộc