VIỆC HỌ

10 Tháng Tư Âm Lịch hàng năm.

Địa điểm

Nhà Thờ Họ tại Trung Đông, Phường Phú Thượng, Thành Phố Huế.

Chương Trình

  1. Tảo Mộ.
  2. Nghi Lễ.

 

 

Liên Lạc

Muốn biết thêm chi tiết hoặc có câu hỏi về Việc Họ, xin vui lòng liên lạc Hoàng Đình Chi ở địa chỉ email dưới đây:

hoangdinhchi20051965@gmail.com

© Copyright. All rights reserved - Hoàng Tộc